Egyéb


01
feb 2019

„Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” (Jn 20,21) János evangélista, miután elbeszélte Jézus tragikus kereszthalálát, amely megzavarta és félelemmel töltötte el a tanítványait, meglepő hírt közöl: Jézus feltámadt és visszatért övéi közé! Húsvét reggelén ugyanis a Feltámadott felismerhetően megmutatkozott Mária Magdolnának. Ugyanaznap este pedig megjelent a tanítványoknak, akik mély fájdalmukban leverten és csalódottan bezárkóztak házukba. Jézus keresésükre indul, mert újra találkozni szeretne velük. Nem számít, hogy megtagadták és elmenekültek a veszély elől, hanem inkább megmutatja nekik a szenvedések nyomát a kereszten meggyötört testén, a sebhelyet a......

Bővebben


05
jún 2018

   A II. Vatikáni Zsinat folyamán, (…) 1964. február 23-án a püspöki kar az Országos Egyházzenei Bizottság felállításakor elhatározta, hogy felkéri Kodály Zoltánt és Bárdos Lajost magyar nyelvű ordinárium komponálására. A mise írására vonatkozó felkérést Kodály 1966-ban, míg Bárdos csak jóval később, 1985-ben teljesítette. Érdekesség, hogy mindketten a haláluk előtti évben, az életművük egyik utolsó alkotásaként írták meg e miséjüket. A négytételes Kodály-ordináriumnak a többi népmise közül kiemelkedő szerepét nem csak szerzőjének senki mással össze nem mérhető jelentősége és reputációja okozza. Tardy László (a Mátyás-templom karnagya) egyházzene-történeti visszatekintésében „mindmáig legigényesebb, legművészibb magyar......

Bővebben


10
okt 2017

Szent II. János Pál pápa az Új évezred küszöbén című levelében “az imádás iskoláinak” megalapítására hívott, hogy újra bevezessük az embereket a szentségimádásba. Erre készülve szervezték meg az adorációs iskolát a városmajori templomban, amely személyes istenkapcsolatunk elmélyítésére szolgál. A tizenkét alkalomból álló előadásszorzatot az Emmánuel Közösség szervezte, előadója Fábry Kornél atya. Az előadások hanganyagát és videóját itt találják: http://www.iec2020.hu/ador/   az Eucharisztikus Világkongresszus honlapja: http://www.iec2020.hu Bővebben a szentségimádás iskolájáról a Magyar Kuríron olvashatnak: www.magyarkurir.hu/hirek/telt-haz-szentsegimadas-iskolajaban...

Bővebben


03
sze 2017

A Szentháromság ikonról… Reznák Judit alábbi cikkének az ad aktualitást, hogy a 10 éve felszentelt templomunk titulusa a Szentháromság, és honlapunk logója az alább ismertetett ikon alapján készült. Ez az írás csak magáról az ikonról gyűjtött információkat tartalmazza rövidítve. A teljes cikket itt olvashatják   Még igen-igen kezdő katekumen koromban történt, hogy egy nagyon kedves barátomtól (a kezesemtől J) kaptam egy kisméretű, kb. 7 x 10 cm-es fa lapocskára nyomtatott képet. Egy asztal körül ülő három alakot ábrázolt. A kép hátoldalára ez volt írva: „Rubljov: Szentháromság”. Nem szeretnék senkit megbotránkoztatni, de… én mindjárt tudni véltem: ezt......

Bővebben


06
jul 2017

Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük! Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez! Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Amen....

Bővebben


18
már 2017

  Lelkipásztori Tanácsának tagjai: Bazsik László Bedőné Grébel Anita Bischof Zoltán Czeróczki Zsuzsanna Dobosné Dr. Páll Gabriella Hankó Balázs Kolozs Csaba Pecze Dániel Pelyhe József Petróczki Károly Schalkház Miklós Szilasi Józsefné Varga András Wirnhardt Bálint Gazdasági Tanácsának tagjai: Bella Gábor Máthé László Pál István Varga Árpád A jelöltek névsora 2017. január 22- február 5-e között a templomban ki volt függesztve, ellenvetés nem érkezett. Rajtuk kívül az Egyházközségi Tanácsnak hivatalból tagjai káplánunk:           Polcz Zoltán, diakónusunk:      Hidász György Izrael kántorunk:          Ács Dávid   Imádságban......

Bővebben


31
már 2016
Evangélium-szöszölő

Januártól kezdtük el az „evangélium-szöszölő” nevű foglalkozást nagyobb óvodás gyermekeknek. Célunk, hogy a kicsik kezdjenek személyes kapcsolatba kerülni az evangéliummal, az imádsággal, a drámajáték módszerén keresztül. Az evangéliumi történetekbe való élményszerű belehelyezkedéssel  ─ reményeink szerint  ─ nagyobb korban könnyebben ráhangolódnak az imádság elmélkedő, meditatív formájára. A foglalkozáson egy, az abban a hónapban elhangzó evangéliumi részt dolgozunk fel közösen. A „szöszölőt” tematikusan felépített játékok (ráhangoló-, mozgásos-, dramatikus játék) alkotják. Befejezésként visszajelző beszélgetésekkel, vagy valamilyen önkifejező tevékenységgel (ének, barkácsolás, rajz) zárul egy alkalom. Szeretettel várjuk tehát minden hónap harmadik vasárnapján a kilenc órás szentmise......

Bővebben