Elsőszombati áhítat Mátraverebély-Szentkúton

Kegyszobor-szentkutMátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhelyen minden hónap első szombatján 17 és 20 óra között egy-egy egyházközség zarándokcsoportja vezetésével imádkozzák a hívek a rózsafüzért, amelyet szentmise követ. Július 1-jén Kálmán Peregrin OFM plébános atya meghívására, Janó atya vezetésével és a gödöllői, valamint a valkói egyházközség híveinek közreműködésével tartották meg az áhítatot. Gödöllőről és Valkóról egy nagy busszal és három kisbusszal, valamint személyautókkal érkeztek a hívek, akik megtöltötték a bazilikát.

Az elsőszombati áhítat ebben az évben különös jelentőséggel bír, ugyanis a fatimai jelenések 100. évfordulóját ünnepeljük. Szűz Mária Fatimában nyilatkoztatta ki az első szombat megszentelésére vonatkozó ígéretét.

A rózsafüzért az örvendetes titkokkal imádkoztuk, amelyet a gyermeket várókért és gyermekáldásért ajánlottak fel a zarándokok. Az imádság után Sarlós Boldogasszony ünnepének előesti szentmiséje következett, amelyen arról emlékeztünk meg, hogy Szűz Mária meglátogatta Erzsébetet. Kálmán Peregrin OFM atya homíliájában felhívta a figyelmünket arra, hogy ahelyett, hogy életünk problémáin bánkódnánk, szegezzük a tekintetünket az Úrra. Általa vegyük észre életünk örömteli pillanatait, mert küldetésünk, hogy ebből az örömből adjunk át azoknak, akikkel találkozunk. Kiemelte, hogy úgy kell Istent dicsőítenünk, ahogy Mária és Erzsébet dicsőítette Őt nagy csodatetteiért.

A liturgia után gyertyás körmeneten vettünk részt a bazilika melletti téren. A szent kútnál megújítottuk keresztségi fogadalmunkat, a Lourdes-i Szűzanya szobra előtt a betegekért imádkoztunk, majd a kegytárgyak megáldása következett. A körmenet a bazilikában folytatódott, ahol a kegyszobor előtt térdre borulva személyes imáinkat vihettük, Mária közbenjárását kérve, Isten elé. Ezt követően vesperással (esti dicsérettel) folytattuk közös imánkat, majd végezetül hazánk erkölcsi megújulásáért imádkoztuk a Kiáltás imát, amelyet a Mária Rádió élőben közvetített. Az áhítatról felemelt szívvel és lélekkel tértünk haza.

Uram, hálát adok neked csodáidért, amelyeket a mai korban is végbeviszel. Adj hitet, hogy a Te ígéreteidet szívből elhiggyük, és így Benned találjuk meg az igazi boldogságot. Áldd meg és segítsd azokat a házaspárokat, akik gyermekáldásért imádkoznak. Mutasd meg hatalmadat Uram!

„Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!” /Lk 1, 45/

 

ifj. Máthé László

 

Share