Hírek

01
nov 2019

„Azokkal, akik örülnek, örüljetek, s a sírókkal sírjatok.” (Róm 12,15) Pál apostol bemutatja a római keresztényeknek, hogy micsoda nagy ajándékot adott Isten az emberiségnek Jézusban és a Szentlélek kiáradása által. Azt is megmutatja, hogyan felelhetnek meg a kapott kegyelemnek a kapcsolataikban, főként egymással, de mindenkivel. Pál arra hív, hogy ne csak a velünk azonos hitet vallókat szeressük, hanem az evangélium szerint minden embert, mert a hívők szeretete nem ismer határokat, és nem korlátozódhat csupán néhányakra. Érdekes, hogy első helyen említi az örömöt, hogy ebben osztozzunk testvéreinkkel. Aranyszájú Szent János egyházatya szerint ugyanis......

Bővebben


29
aug 2019

Fiatal házas csoport Önálló csoportként második évünket zártuk a fiatal házasokkal. Ebben az évben Zoli atya terelgetett minket az Istennel való mélyebb kapcsolat felé, a kiscsoportos alkalmakon pedig olyan témákat vizsgáltunk az Egyház tanításának fényében, melyekről eddig talán magunk sem tudtuk, hogyan vélekedjünk (pl.: abortusz, elváltak helyzete, cölibátus). A témák átbeszélésében több alaklommal is vendégelőadók voltak segítségünkre, így még jobban elmélyedhettünk az adott kérdés vizsgálatában. Az immár hagyományos esztergomi lelkigyakorlatunkon – május 3-tól 5-ig az egri Szent Adalbert Központban – Zoli atya vezetésével azt a tizennégy szentírási részt elmélkedhettük át, amelyben Mária......

Bővebben


29
aug 2019

Napközis tábor 2019. június A csengő elhallgatott a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában június 14-én, de a falakat a következő héten is nevetés, zene és énekszó töltötte meg. A korábbi évekhez hasonlóan tartalmas időtöltést kínáltunk azoknak a gyerekeknek, akiknek a felügyeletét nem tudták megoldani a szülők. A gyermekek hitéleti és erkölcsi fejlődését a reggeli közös imádsággal és mese feldolgozásával segítettük. Minden nap 2-2 fejezetet olvastunk fel, beszéltünk meg Lázár Ervin Szegény Dzsoni és Árnika című könyvéből. Majd a tízóraizás után kézműves foglalkozások, népi játék és énektanulás, táncház, közös játékok (méta, számháború, stb.),......

Bővebben


29
aug 2019
Hősök, Királyok, Szentek nyomán Erdélyben

„Hősök, Királyok, Szentek nyomán Erdélyben” A Szent Imre Katolikus Általános Iskola hetedik évfolyama május 7-10. között a Határtalanul pályázat keretein belül Erdélybe látogatott tanulmányi kirándulásra. Harminchat diák és négy kísérő pedagógus vett részt a programban. Előkészítő feladatainkat ősszel kezdtük. Kiselőadásokat készítettünk, adománygyűjtő vásárra készültünk kézműves termékeinkkel. Az utazás témájával kapcsolatban filmeket néztünk, a városi múzeumban foglalkozásokon vettünk részt. Igyekeztünk minél több Gödöllő-Erdély kapcsolatot feltárni. Ady–Léda, Körösfői Kriesch Aladár és a gödöllői szecessziós művésztelep, Undi Mariska minta gyűjteményei stb. Látogatást tettünk Szadán a kolozsvári születésű Székely Bertalan sírjánál és műtermének kertjében. A várva......

Bővebben


06
aug 2019

Egyházközségünk új közösséggel bővült 2019. június 14-én, amikor 22 fővel megalakult a világ 62 országában jelen lévő katolikus mozgalomnak a részeként a  Gödöllői Kolping Család. A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket, és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás. A Kolping-családok nyitottak mindazok felé, akik hitük szerint kívánnak élni, s e hitből indíttatva részt kívánnak vállalni az időszerű társadalmi problémák megoldásában, a jövő alakításában. Kolping Adolf mint kölni egyházmegyés katolikus pap 1849-ben indította el mozgalmát.......

Bővebben


12
Júl 2019
Marton Zsolt atya az új váci püspök

Ferenc pápa 2019. július 12-én Marton Zsoltot, a Központi Papnevelő Intézet rektorát váci megyéspüspökké nevezte ki. Kérjük Isten áldását életére, hogy szolgálatát a Szentlélek vezetésével végezze. http://vaciegyhazmegye.hu/hirek/3251/MARTON-ZSOLT-REKTORT-VACI-PUSPOKKE-NEVEZTE-KI-FERENC-PAPA.html...

Bővebben


06
máj 2019

Idén év elején egyházközségünk ismét gyűjtést szervezett a Székelyföldön lévő kiskászoni templom és közösségi ház építése javára. A hívek nagylelkű adományainak köszönhetően egymillió forint gyűlt össze. Egyházközségünk adományát a házas közösség hat családja vitte ki a kiskászoni plébánosnak és híveinek. A találkozásra a 48/49-es forradalom és szabadságharc kezdetének nemzeti ünnepén, március 15-én került sor Kézdivásárhelyen a Vásártéren, ahol az ünneplő magyarság hagyományőrző felvonulása nyitotta meg a városi ünnepséget. A település több emlékhelyén tartottak aznap és az egész hét folyamán megemlékezéseket az ottani magyar iskolák tanárai és diákjai részvételével. Szóltak a versek, lobogtak......

Bővebben


13
jún 2018

Hősök, királyok szentek nyomán Erdélyben A gödöllői Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói 2018. április 24. és 27. között Erdélyben jártak a Határtalanul program keretében. Iskolánk 51 hetedikes tanulója vett részt a tanulmányi kiránduláson. Utunk során magyar királyok, szentek, hősök életéhez kapcsolódó helyeket kerestünk fel. Aradon megkoszorúztuk a vértanúk emlékművét, majd látogatást tettünk Gyulafehérváron a Szent Mihály-székesegyházban, ahol megkoszorúztuk a Hunyadiak síremlékét, majd János Zsigmondra, Bethlen Gáborra, Rákóczi Györgyre emlékeztünk. Nagyenyeden a nagyhírű református kollégium melletti templomudvarban diákjaink egy csoportja jelenetet adott elő társainak Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa......

Bővebben


Közelgő események

  1. Heaven’s Garden – TRIP Party vol.2

    november 16 @ 20:00 - november 17 @ 02:00