Salkaházi Sárára emlékezünk

Május 11-én Boldog Salkaházi Sárára, a szociális nővérre, újságíróra, embermentő mártírra emlékezünk, és kérjük közbenjárását.

1899. május 11-én született Kassán, eredeti neve: Schalkház Sarolta Klotild. Tanítónői oklevelet szerzett, könyvkötőnek tanult, majd húga kalapüzletében dolgozott. Emellett újságíró, író és lapszerkesztő volt. Szülővárosa közéletében élénken részt vett, tárcáiban, novelláiban frissen reagált az eseményekre.1927- ben ismerkedett meg a Kassán letelepedő szociális testvérekkel, és lélekben egyre közelebb került a Magyarországon Slachta Margit által 1923-ban alapított Szociális Testvérek Társasága szelleméhez, majd 1929-ben belépett Társaságba. Először Kassán majd Komáromban szolgált. Irányította a Karitász tevékenységét, emellett többek között gyermekkonyhára felügyelt, heti huszonhat órában hitoktatást tartott, szerkesztette a Katholikus Nő című folyóiratot, kurzusokat szervezett, előadásokat tartott. 1937-ben került Budapestre. Felsorolni is nehéz, hány munkaterületen dolgozott; mindig a nők szociális helyzetének javításáért, nevelésükért, a szegényekért. 1940 pünkösdjén örökfogadalmat tett. Jelmondata: „Alleluja! Ecce ego, mitte me!” (Íme, itt vagyok, engem küldj!) 1943. szeptember 14-én felajánlotta életét „azon esetre, ha egyházüldözés, a Társaság és a testvérek üldöztetése következne be”. A német megszállás idején a szociális testvérek kivették részüket az üldözöttek menekítéséből. 1944. december 27-én a nyilasok társaival együtt letartóztatták és a jeges Dunába lőtték a Szabadság híd lábánál. A kivégzés előtti percben Sára testvér gyilkosai felé fordulva letérdepelt, és égre emelt tekintettel nagy keresztet vetett magára. Isten elfogadta életfelajánlását, életáldozata beteljesedett. Boldoggá avatása 2006. szeptember 17-én történt a budapesti Szent István-bazilika előtti téren.

Salkaházi Sára életéről részletesen olvashatnak az ujvarosonline.hu honlapon Schalkház Miklós tollából.

A Szociális Testvérek Társasága május 12-én ünnepli fennállásának 100. évfordulóját.

Mindenható, örök Isten, te boldog Sára szűz és vértanú neked szentelt életét mártíromsággal koronáztad meg. Kérünk, engedd, hogy hirdethessük a szegényeknek az üdvösséget, a raboknak a szabadulást, a szomorúaknak az örömet! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
share