2023. május 21. – Urunk Mennybemenetele

Ünnepek:

Kedd: Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú

Szerda: Szűz Mária, a keresztények segítsége

Péntek: Néri Szent Fülöp áldozópap

Hirdetés:

 • Május a Szűzanya hónapja egyházunkban. A litániát közösen imádkozzuk minden nap itt a templomban! Hétfőn és kedden a reggeli szentmisék után, a többi napon az esti szentmisék után!
 • Június 3- án lesz Egyházközségünk „Majálisa”! Jelentkezni lehet a listákon kiküldött linken, valamint a sekrestyében! Akinek probléma az eljutás a Dányi tóhoz, Ő is nyugodtan jelentkezzen és segítünk!
 • Június 3-án váci egyházmegyei ultreya lesz templomunkban. A program regisztrációhoz kötött! Jelentkezni lehet Nagyné Zsuzsánál a hirdetőtáblán található elérhetőségeken!
 • Most vasárnap az esti szentmise és a litánia után Taize imádság lesz itt a templomban!
 • Május 22-én hétfőn délután 5 órától ökumenikus beszélgetés lesz a következő témában: A bűnvallás, mint alapvető életfunkció. A beszélgetés helyszíne az egyetem főépülete. Aki szeretne jönni, kérjük a Lovas szobornál várakozzon és közösen lehet bemenni!
 • Jövő vasárnaptól kerül bevezetésre egyházmegyénkben az új misekönyv! Néhány változás lesz, különösen a liturgikus szövegekben:
  • Bűnbánati imában kimarad ezentúl a szeplőtelen szó, így fogjuk mondani: Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát…
  • Változás lesz még a felajánláskor, a békeköszöntéskor és az Isten Bárányakor, de ezek csak a papi szövegeket érintik!
  • Ezekre azért volt szükség, hogy a fordítás teljesen megegyezzen az eredeti Római Misekönyvvel!
  • Hivatalosan is visszavezetjük a liturgiába a kézfogást, mint a kiengesztelődés jelét!
  • Ezek a változások jó alkalmat biztosítanak arra, hogy újra felfedezzük a szentmise állandó szövegeinek gazdagságát!
share