Bosco Szent Jánosra emlékezünk

Kedden, január 31-én Bosco Szent Jánosra (1815, Becchi – 1888, Torino), a Szalézi Szent Ferenc Társaság alapítójára, „az ifjúság szentjére” emlékezünk.
Szegény családból származott. Sok nehézséget kellett legyőznie, hogy pap lehessen. Hivatása folytatása többször is akadályokba ütközött. Édesanyja is csatlakozott hozzá, és életének utolsó tíz évében az első szaléziánus gyermekotthonban dolgozott. A munkásifjúság iránti szeretet meghatározta egész életútját. Játék, ima és munka: ezek voltak nevelési eszközei. A köréje gyűlt papokból alapította meg Szalézi Szent Ferencről nevezett szerzetesrendjét, amelynek hivatalos neve Szalézi Szent Ferenc Társasága – Don Bosco Szaléziak, amely ma is folytatja az ő munkáját.
Az alapító jelszava: „Da mihi animas, cetera tolle!” – „Adj nekem lelkeket (Uram), minden mást vegyél el!”
Mazzarello Máriával megalapította a Segítő Szűz Mária Leányai Intézményét, a szegény, lelki, fizikai szükséget szenvedő lányok nevelésére.
Bosco Szent Jánost 1934-ben avatták szentté.
A Szalézi Család az egész világon jelen van. II. János Pál pápa Don Boscót halálának századik évfordulóján a „fiatalság atyjának és tanítójának” nevezte.
A szaléziak létszáma a világon több mint 15 ezer, a világ 131 országában – köztük Magyarországon – vannak jelen.
Hazánkban már 1913-ban letelepedtek az első szaléziak Péliföldszentkereszten.
1950-ben, amikor a szerzetesrendek működését be tiltották, a szerzeteseket szétzavarták, 280 magyar szalézi szerzetes működött több mint 15 helyen.
1989-ben a megmaradt 83 magyar szalézi újra megkezdte működését. Nagy nehézségek árán ismét visszatértek régi alapításaik egy részébe.
Jelenleg szalézi rendház működik Óbudán, Újpesten, Rákospalotán, Péliföldszentkereszten, Kazincbarcikán és Szombathelyen. https://www.szaleziak.hu
A Szalézi Társaság apostoli célja: az ifjúság oktatása és nevelése iskolákban, szakiskolákban és különféle ifjúsági intézményekben. A szalézi közösségek életét jellemzi az egyszerűség, a derűs légkör, az evangéliumi merészség, az alkotókedv, a mély lelki élet és az ebből fakadó öröm.
A szalézi nevelés módszere az úgynevezett „megelőző módszer”.
„Legyetek a gyermekekkel, előzzétek meg a bűnt ésszel, hittel és szeretettel. Legyetek szentek, és szentek nevelői. Vegyék észre a gyermekeink, hogy szeretjük őket!”
„Könnyebb dolog valakire megharagudni, mint őt elviselni; könnyebb a gyermeket megfenyíteni, mint őt meggyőzni; sőt, nyíltan megmondom: türelmetlenségünkben és önkényeskedve kényelmesebb dolog a makacsokat büntetgetni, mint határozott és nyájas türelmünkkel őket megjavítani.”
Don Bosco harminc könyvet írt, elsősorban növendékei oktatására. Több film is készült életéről, a legutóbbi (2004) „Don Bosco – A szeretet küldetése” címen állít emléket Bosco Szent Jánosnak.
share