CSOPORTOK

Baba-mama klubEgyházközségünk baba-mama klubját négy tettre kész édesanya hívta életre 2003-ban. Azóta bebizonyosodott, hogy céljuk, Krisztus szeretetében egymásra figyelve segíteni egymást az anyaság gyönyörű feladatának megélésében, megvalósítható. A klub egy nagyon jó lehetőség arra, hogy hasonló élethelyzetű társaikkal cserélhessenek tapasztalatokat az anyukák, és a kisgyerekek találkozhassanak egymással, megszerezzék első barátaikat. Mielőtt kinőttük volna a Kastélytemplom hittantermét, örömmel vettük birtokba a Szentháromság-templom tágas, új közösségi helyiségét. Az összejövetel menetrendjéről röviden:

Először gyermekdalokat, ifjúsági énekeket énekelünk, majd ringató játék következik. Ezután mindenki elmondja imaszándékát, amiért a csoport együtt imádkozik. A második órában egy gyermeknevelési, családi életet érintő témáról beszélgetünk, amelynek bevezetőjét az egyik édesanya tartja. Ünnepeink előtt valamelyik atya is el szokott hozzánk látogatni.

Előzetes jelentkezés nélkül is jöhettek, és szóljatok ismerőseiteknek is! Szeretettel hívunk minden kedves mamát, babá(i)val együtt, mert közösségben lenni jó! A Szentháromság-templom közösségi termébe várunk!

2020-tól a felelős: Bella-Hrágyel Szilvia      306063661

szilvia.hragyel@gmail.com

Minden hónap második és negyedik péntekén délelőtt 10 órára hívjuk az édesanyákat a három év alatti gyermekeikkel a Szentháromság-templom közösségi házába, hogy két órát együtt töltsenek. 

BibliakorA bibliaórákon a szentírás egy-egy könyvéről beszélgetnek a résztvevők a mindenkori káplán vezetésével. 

Cursillo_1A cursillo Spanyolországból indult lelkiségi mozgalom. A szó jelentése: rövid kurzus. A cursillo tagjai egy 3 napos, hétvégi együttléten kapnak „beavatást” a lelkiség „rejtelmeibe”. Akik részt vesznek egy ilyen hétvégén, megtapasztalhatják Isten feltétel nélküli szeretetét és az Isten jelenlétében élő közösség gyógyító, átalakító erejét. Küldetést kapnak, hogy világi környezetükbe visszatérve, barátkozva, az Istentől kapott szeretettel vezessék mindazokat barátjuk Krisztus felé, akik meghallják ezt a hívást.

Magyarországra 1989-ben érkezett el a cursillo. Gödöllőn 1996-ban alakult az első cursillos csoport. A létszám 2004-től növekedett látványosan, amikor a Váci Egyházmegyében is elkezdődtek a cursillos hétvégék. Jelenleg 6 csoport működik a városban, ebből 4 kötődik konkrétan a Szentháromság plébániához, de sokan vannak, akik a cursillos hétvége után régi csoportjukban maradva élik meg elkötelezett keresztény életüket. A cursillo kiscsoportjai olyan baráti közösségek, akik rendszeresen (két hetente) találkoznak, hogy Isten jelenlétében megosszák egymással bánatukat, örömüket, sikerüket, kudarcukat, Krisztusélményeiket, Istenkeresésüket. Az őszinte légkör hozzásegít az igazi barátsághoz, amely a mindennapi életben is segítséget nyújt a csoport tagjainak.

A különböző csoportok kéthavonta találkoznak az ultreyákon (csoportok találkozója), melyeknek feladata, a csoportközi kapcsolatok éltetése. Ezt egészítik ki az egyházmegyei és az országos találkozók, amelyek a lelkiség karizmájának megőrzését, ébren tartását szolgálják.

Ferenczi Anna

A cursillonak Nagy Andrásné Zsuzsa (nagynebzs@gmail.com) és Ferenci Anna (ferenczianna45@gmail.com) a régiófelelőse, és a gödöllőieket Ők fogják össze. A találkozók szerdánként 16:30 órától és péntekenként 19 órától vannak.

Csaladkozosseg“Igaz barátság csak nemes szellemek meghitt közösségében születik; ugyanis a jó barátok, mintegy lelki családot képezve, a szívükben lesznek eggyé, válnak rokonná (Adolph Kolping)”.

A Gödöllői Kolping család egyesület 16 éve működő, mára már nyolcvan fős nagy családjává vált egyházközségünknek. Tagjaink többsége egyéb közösségekben is tevékenyen részt vesz, töltekezik Istennel, az Ő végtelen szeretetével, így a mi célkitűzésünk mára már elsősorban az, hogy ezt a kapott szeretetet közösségben megélve, a családot, a generációkat egybetartva osszuk meg egymással. Ennek megfelelően és azt figyelembe véve, hogy a társaság összetétele nagyon heterogén – korra, nemre, élethelyzetre, érdeklődési körre vonatkozóan – programjainkat úgy próbáljuk összeállítani, hogy mint egy valós nagycsaládban, mindenki – kicsi és nagy, régebben született és csecsemő – egyaránt részt tudjon venni, jól érezze magát és önmagát odaajándékozva megtapasztalhassa a köztünk lévő Jézus jóságát, békéjét. Évente 2-3 közös hétvégét töltünk együtt, családi napon találkozunk, készülünk a farsangra, néha ruhavásárt szervezünk, részt veszünk az egyházközség életében, működésében takarítással, szentmise szolgálattal, keresztút vállalásával, úrnapi oltárdíszítéssel, stb., és a hétköznapokban is próbáljuk hordozni egymás örömeit, nehézségeit.

Igyekszünk szem előtt tartani névadónk Adolph Kolping szavait: “A keresztények számára nem pusztán az ég a közös haza, hanem a föld is” – s szerényen folytatva a gondolatot, nekünk ezen a földön kell készülni megélt kapcsolatainkkal az égi hazába.

A Kolping család országos szervezeteivel ugyan már nincs kapcsolatunk, de lelkiségünk a régi.

Szeretettel várjuk azokat a testvéreinket, akik kedvet éreznek, hogy közénk tartozzanak, s akik úgy gondolják, hogy szívesen lennének ennek a nagycsaládnak a tagjai.

A családközösségnek nincs rendszeres összejövetele, mert elsősorban az egyházközség majd minden családját fogja össze és időszakos találkozásai, kirándulásai, nyaralásai vannak. Érdeklődni Gazdag Alexandránál lehet a gazdag.alexandra@gmail.com e-mail címen.

CserkeszekCsapatunk Gödöllőn működik, a város és a környék fiataljai, gyerekei alkotják, több mint százan.

Mi az a cserkészet? A cserkészet egy önkéntességen alapuló ifjúsági nevelőmozgalom, ami politikától és vallási felekezettől függetlenül a fiatalok egészséges felnőtté és hasznos állampolgárrá válását kívánja.

Mit jelent cserkésznek lenni? Érdekes, izgalmas, erőt próbáló és agyat megmozgató programokon való részvételt egy vidám és szeretetteljes közösségben, lehetőséget országos és nemzetközi programokon való részvételre, ezek által lehetőséget új arcok és önmagad megismerésére.

A hetente tartott őrsgyűlésen túl minden félévben vannak raji és csapat-szinten szervezett programok: kirándulások, portyák („ottalvós túra“), barlangászás, sportnap vagy éppen kézműveskedés. Az egész éves aktivitás jutalma pedig a nyári, 10 napos tábor, ahol megtanulunk a természettel összhangban élni, és ahol úgy összekovácsolódik a társaság, hogy a végén alig akarunk hazamenni.

Mit jelent gödöllői cserkésznek lenni? Gödöllőt szerte a világon megjelölik térképükön a cserkészek: a negyedik cserkész világtalálkozót itt rendezték meg, a világ akkor volt legrátermettebb ifjainak lábnyomaiba lépünk mi, gödöllői cserkészek. Nagy megtiszteltetésnek érezzük azt is, hogy az ország tiszteletbeli főcserkésze, gróf dr. széki Teleki Pál a máriabesnyői temetőt választotta végső nyughelyül. Minden év április 4-én megemlékezünk róla és munkásságáról. Csapatunk a gödöllői Római Katolikus Egyházközség támogatásával működik, így aktív tagjai lehetünk a sajátunkon túl a plébánia közösségének is, és a cserkészet Gödöllőhöz fűző hagyománynak köszönhetően rendszeresen megjelenünk a különböző nemzeti ünnepek és emléknapok alkalmából rendezett városi eseményeken.

A honlapon bemutatkoznak a csapat tagjai, minden fontos információt megtalálhatsz a következő programjainkról, és nézegethetsz képeket a régebbiekről. Jó böngészést és Jó Munkát!

http://cserkesz.hu/ és https://sites.google.com/site/802szentkoronacscs/

Már négy éve, hogy egy fiatal házas rendezvény után, néhányan a férfiak közül, belemerültünk egy izgalmas beszélgetésbe. Egyikünk javasolta, hogy ne a küszöbön ácsorogjunk, hanem menjünk vissza a terembe és egy pohár bor mellett nyugodtan merítsük ki a témát. Mindannyian éreztük, hogy férfitársaságban jobban kinyílunk egymás felé. Amit egymástól kaphatunk, kiegészíti és megerősíti mindazt, amit a fiatal házas közösség ad számunkra. Így megalakult a BPC, a „Borozgató Papák Clubja”. A név mindenképpen pontosításra szorul. Élethelyzettől függetlenül minden fiatal házas hittanos férjet, nem csak a papákat várjuk ebbe a közösségbe. A bor pedig hangsúlyozottan kellék. Azért még sosem kellett imádkoznunk Jézushoz, hogy ismételje meg a kánai menyegzőn véghezvitt csodáját, éreztük viszont az örömöt, hogy együtt vagyunk, és egymásnak erőt tudunk adni ahhoz, hogy a házasság szentségében elnyert hivatásunkban kitartsunk és növekedjünk.

Havonta egyszer, péntek este 9 órakor találkozunk a közösségi házban. Alapszabályunk, hogy beszélgetéseink során kerüljük a napi pártpolitikát. Egy előre meghirdetett témával indul a beszélgetés, de sokszor kanyarodunk el más irányba. BPC beszélgetés témája volt már a „kudarc és talpra állás”, a „férj, mint a család papja”, „apáink, nagyapáink történetei”, a „vidéki élet jövője”, vagy legutóbb a Sándor István Szalézi szerzetes életével kapcsolatban vitatkoztunk a vértanúság lényegéről és értelméről, de volt Salkaházi Sára életéről is beszélgetés Sára testvér rokonának beszámolója után. Mostanában nagyon sokszor visszatérő és aktuális téma a migráns kérdés, hiszen aki az idők jeleire (most például a migránsválság) választ tud adni, az válik szentté napjainkban.

Idén több téma az Irgalmasság évével kapcsolatos, és mint férfiak, mindent egy kicsit gyakorlatiasabb oldalról közelítünk meg, konkrét lehetőségekről beszélgetünk az elmélet helyett.

Leggyakrabban visszatérő téma és előttünk álló feladat, hogy megtaláljuk, hogyan válthatjuk tettre gondolatainkat, miként lehetünk erő-forrás és ajándék a tágabb közösségünk számára.

Balázs László

 

A BPC kapcsán több feleségben megfogalmazódott az igény egy, a férfiakéhoz hasonló klub létrehozására. Egy olyan klubra vágytunk, ahol a feleségeknek lehetőségük van gyerekek-férjek nélkül, “csajos témákról” beszélgetni. Így alakult meg a Limonádé Klub. Mert olyan jó limonádét vagy teát szürcsölgetve beszélgetni!

Alkalmanként, havonta egyszer, péntek este találkozunk a Közösségi Házban. Néha kézműveskedünk, van, hogy lazább témákról beszélgetünk, de az is előfordul, hogy konkrétabb, komolyabb témákat vetünk fel. Legutóbb Bíró László püspök atya októberi levele kapcsán a családi szokásainkról, ünnepeinkről beszélgettünk. Ezek az esték jó hangulatban telnek, és alkalmaktól, ünnepektől függően szervezünk karácsonyra (ádventi koszorú készítés) vagy éppen húsvétra (tojásfestés) készülős, alkotós-beszélgetős összejöveteleket.

Tőzsér Petra és Bella-Hrágyel Szilvia

Közösségünk 4 éve alakult meg, amikor a Házas közösség már akkora létszámot, és olyan széles korosztályt ölelt fel, hogy ez indokolta az “osztódást”.

Csoportunk a 15 éves házasnál fiatalabb házaspárokat várja szeretettel. Alkalmaink a hónapok páratlan (első, harmadik, ill. ötödik) szerdáin, este 20:30-kor vannak, a közösségi házban. Témáink elég széles spektrumon mozognak. Alapvetően arra keressük a választ, miként lehetnénk jó keresztények, férjek/feleségek, apák/anyák, emberek, és élhetnénk boldog, Isten terve szerinti házasságban. Törekszünk rá, hogy egymást támogató, szeretettel és megértéssel körülvevő, valódi krisztusi közösséggé váljunk. Ezt szolgálják többek között a közösségépítő játékos, kirándulós alkalmaink, évente megrendezésre kerülő tavaszi lelkigyakorlataink, valamint kétévente nyáron közösségünk nyári tábora.

Minden érdeklődő fiatal házaspárt nagyon sok szeretettel várunk!

Ácsné Monori Judit és Varga Tamás

Összejövetel minden hónap 1. és 3. szerdáján este 20.00-tól a Közösségi házban, Szentháromság-templom Szent Imre u. 15.
Érdeklődni Ácsné Monori Juditnál (tel: 20/463-4709, e-mail: monorijucus@gmail.com) vagy Varga Tamásnál (tel: 30/476-7040, e-mail: vrgtms@gmail.com) lehet.

Gödöllőn a gitáros miséknek több évtizedre visszanyúló hagyománya van. 1983-ban Jávorka Lajos atya kezdeményezésére, Tóth József vezetésével kezdték el általános iskolás és középiskolás fiatalok főleg Sillye Jenő dalait énekelni a szentmiséken. Ezt követően Illésy István vezetésével alakult újjá az énekkar. A Filia énekkar hivatása az, hogy – a szentmisék liturgiájába szervesen illeszkedve énekelve – mélyebbre hatoljon az Örömhír azokban, akikhez ez az újabb zenei nyelv és a közösségi életforma a közelálló. A Filia énekkar Sillye-, taizéi-, a karizmatikus megújulás- és más bázisközösségek dalait énekli, de külföldi szerzők dalainak fordításai és saját dalok is szerepelnek a repertoárban. A dalokat akusztikus hangszerekkel (gitárral, fuvolával, csellóval, hegedűvel) kísérve énekeljük – általában erősítés nélkül – törekedve arra, hogy egységben legyen a lelki tartalommal a zenei forma. 2000. óta hívnak bennünket Filia énekkarnak. Ezt a nevet akkor választottuk, amikor az első egyházközségi CD felvétel elkészült. A filia jelentése: baráti szeretet. Előtte bő órával általában a templomban tartunk próbát, amire minden érdeklődőt szeretettel invitálunk. A szentmiséken kívül énekelünk az egyházközségünkhöz tartozó fiatalok esküvőin, bérmáláson, keresztelőn, elsőáldozáson, ballagáson, egyházközségi majálison és egyéb lelki alkalmakon. Az első CD készítési lelkesedést követve – sokaknak köszönhetően – 2009. decemberében megszületett a második, immár Filia CD, majd 2011. évben a harmadik, 2013-ban pedig a negyedik, valamennyi CD általános egyházközségi hallgatásra készült. Énekkarunk közel 30 éve szolgál főként szentmiséken és esküvőkön.

  1. februárjától minden hónap 2. vasárnapján – a nyár kivételével – ifjúsági gitáros szentmise lesz Monori Bence vezetésével és a Filia újabb generációjának szolgálatával, az ő dalválasztásukkal és előadói stílusukban.

Ugyanígy februártól minden hónap 4. vasárnapján – a nyár kivételével – a megszokott hangvételű gitáros szentmise lesz a teljes Filia részvételével, a régebb óta fiatalokkal kiegészülve, Illésy István vezetésével.

Minden, zenei készségekkel megáldott, énekelni és zenélni vágyót szeretettel várunk, az ifjúságot különösen is buzdítjuk! Jelentkezni lehet az adott vasárnapi szentmise előtti próbákon, 16:30-tól már pakolás, hangolás, beéneklés, 17 órától már a dalok gyakorlása kezdődik. Az aktuális dalok kottája és hangzó anyaga már több nappal a szentmise előtt interneten mindenki számára elérhető:
https://goo.gl/OjU1Jz.
Ha kaptál zenei adottságokat és kedvet erre a szolgálatra, csatlakozz a Filiához!

A Filia énekkar szeretettel vár mindenkit, aki csatlakozni szeretne. Minden 2. és 4. vasárnap esti szentmisén énekelnek a gitáros misén, amely előtt egy órával vannak a próbák.
Érdeklődni Illésy Istvánnál (tel: 28/421-074, 30/475-5787, e-mail: illesyistvan@gmail.com) lehet.

Egyházközségünk új közösséggel bővült 2019. június 14-én, amikor 22 fővel megalakult a világ 62
országában jelen lévő katolikus mozgalomnak a részeként a Gödöllői Kolping Család.
A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a
keresztény értékeket, és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf
életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás. A Kolping-családok nyitottak mindazok
felé, akik hitük szerint kívánnak élni, s e hitből indíttatva részt kívánnak vállalni az időszerű társadalmi
problémák megoldásában, a jövő alakításában.
Kolping Adolf mint kölni egyházmegyés katolikus pap 1849-ben indította el mozgalmát. Célja
elkötelezett keresztények nevelése volt, akik képesek felelősen helytállni a családi életükben, a
hivatásukban és a társadalomban. Meg volt győződve arról, hogy a társadalmi bajokat csak a
keresztény elvekhez való visszatérés által lehet enyhíteni és megoldani. Szándéka szerint a
kereszténységet életszerűen és bátran bele kell vinni a gyakorlati életbe.
A Kolping-mozgalom alapját a Kolping-családok képezik, a világon több, mint 8000 család működik. Az
egyes Kolping-családok plébániákon szerveződnek annak érdekében, hogy a társadalomban
tapasztalt problémákra helyi szinten megoldást adjanak.
Az egyes családokat Magyarországon a Magyar Kolping Szövetség fogja össze. A Kolping családok
2017 óta kizárólag egyházi jogi személy státuszban működhetnek, ezért a korábban Gödöllőn
működő Gödöllői Kolping Család Egyesületnek, mint civil egyesületnek a munkája más formában, és
névvel működik tovább.
A Gödöllői Kolping Család célul tűzte ki Kolping atya tanításának megfelelően a felelős keresztény
fiatalok képzését, számukra programok szervezését és a családok szerepének megerősítését.
A Kolping Család programjairól a facebookon és a hirdetőtáblán lehet majd tájékozódni. További
elérhetőség: info@godolloikolping.hu https://www.godolloikolping.huhttps://www.facebook.com/godollokolping/

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Az idősebb házasok csoportja 2005 januárjában alakult meg egyházközségünkben. Egy plébániai házas lelkinap után született meg bennünk a vágy: mi is szeretnénk házas-hittanra járni. Az első alkalmakkor még csak nyolc házaspár volt jelen. Így Ma már huszonhat házaspár tartozik a közösséghez. A csoportunk nagyon „színes”. Van, akinek a legkisebb gyermeke ovis, és van, akinek legnagyobb unokája már iskolás, és van közöttünk baptista és református felekezetű is. És ki az, aki vonz bennünket, hogy kéthetente pénteken az egész heti fáradtság ellenére is a plébánián összegyűljünk? Jézus, aki meg akar minket újítani!

A hittanon minden alkalommal egy-egy általunk választott kérdést válaszolt meg, fejtett ki Péter atya, majd kisebb-nagyobb csoportokban beszéltük meg ezeket. Janó atya segítségével a múlt évben Ferenc pápa apostoli buzdítása volt elmélkedésünk alapja.

Minden évben kétszer hétvégi lelkigyakorlaton vettünk részt. Ez az utóbbi években egy alkalomra csökkent.

De nem csak ezeken az alkalmakon vagyunk együtt. Közösek az örömeink és nehézségeink is. Mindannyian érezzük, hogy az utóbbi években mennyit változtunk; megújultunk a házasságunkban, közelebb kerültünk Jézushoz és egymáshoz, s ez nemcsak családunkra, hanem baráti, munkahelyi kapcsolatainkra is kihat.

Mindenkit várunk és hívunk csoportunkba, aki házas, de „kinőtte” már a fiatal házasok közösségét.

Minden hónap második péntekjén, este ½ 8-kor találkoznak a közösségi házban. Szeretnék a Krisztusban megújult életet minél több házaspárral megosztani. Így mindenkit várnak és hívnak csoportjukba, aki nem az elmúlt pár évben házasodott, hanem régebben, de érzi ennek fontosságát. Érdeklődni  Bazsik Erikánál (tel: 20/338-3292) e-mail: bazsikerika@gmail.com lehet.

A Fiatal házas és a Házas csoport foglalkozásairól és a felelősökről a Csoportfoglalkozások oldalon tájékozódhatnak.

Fiatal_hazasok_kore_sAmikor azon gondolkodtunk a szokásos kedd esti házas-hittanon, hogy hogyan is mutathatnánk be közösségünket, gyors egymásutánban záporoztak azok az érzések, mondatok, szóösszetételek, amiket számunkra jelent ez az egyre növekvő közösség:

„Jó tudni azt, hogy számíthatunk egymásra, biztonságot ad”, „Mi közösségünk, egyben gyermekeink közössége is”, „Azonos értékrendű emberek között lehetünk, sziget a világban, egy NAGY CSALÁD”, „Együtt könnyebb. Jó megosztani az azonos élethelyzetben lévőkkel örömeinket, problémáinkat”, „Jó megtapasztalni Jézus közelségét az együttléteinkben, beszélgetéseinkben”, „Önfeledt kacagás”.

Közösségünk kezdetben egy néhány család fiatal házas közösségeként indult. Jelenleg már több mint 70! család kapcsolódik élethelyzettől függő rendszerességgel a közösséghez. Az első keddi alkalmon Janó atya tart bevezető, gondolatébresztő elmélkedést, előadást majd kérdések következnek és lehetőség szerint csoportokra oszlunk, hogy így adjunk teret a meghitt beszélgetéseknek is. A második és harmadik keddi alkalmon kiscsoportos beszélgetésekben mélyítjük el a hallottakat. A kiscsoportok tagjai lehetőség szerint a hittanokon kívül is próbálnak találkozni egymással.

Minden évben igyekszünk közös programokat, kirándulásokat, valamint tavaszi lelkigyakorlatokat is szervezni, de ami mindig biztos, hogy egy nyári hosszú hétvégét közösen töltünk el, ahol a vendéglátókat szoktuk megdöbbenteni a keresztbe kasul cikázó gyermekek seregével.

Ha szeretnétek megtapasztalni, hogy a bevezetőben írt mondatok tényleg valósak-e, szeretettel várunk Benneteket.

Bedőné Grébel Anita és Hankóné Hrágyel Zsuzsanna

Összejövetel minden hónap 2. és 4. keddjén este 20.30-tól a Közösségi házban, Szentháromság-templom Szent Imre u. 15. Találkozóik célja, hogy a közösségből merítve erősítsék családi életüket, házasságukat Isten terve szerint. Érdeklődni Hankóné Hrágyel Zsuzsannánál (tel: 30/440-1119, e-mail: csillagzsu13@freemail.hu vagy Bedőné Grébel Anitánál (tel: 20/220-4119, e-mail: bedocsalad@upcmail.hu) lehet.

IgekorWP Real Media Library is not installed/inactive!“A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg (Jak.1,22)”.

Minden hónapban van egy kiválasztott ige – a Fokoláre Mozgalom életigéje -, amit a Szentlélekre figyelve akarunk éltre váltani ott, ahol élünk: a családunkban, a munkahelyünkön vagy épp bevásárlás közben. Találkozóinkon először közösen elolvassuk az életigét és a hozzá fűzött magyarázatot, azután meghallgatunk néhány igeélést segítő gondolatot, rövid elmélkedést és krisztusi életünket erősítő tanítást. Ezt követően (jelenleg) négy csoportban (fiatalok, férfiak, nők (két csoport)) tesszük közösbe megélt tapasztalatainkat: az elmúlt két hétben hogyan szólított meg bennünket Krisztus, az élő Ige, hogyan működött bennünk Szentlelke által, milyen módon éltük meg indításait cselekedeteinkben, döntéseinkben, miben segítette életünket, hogyan erősítette lelkünket.

Összejöveteleinken a legfontosabb, hogy mindent egymásra figyelve, kölcsönös szeretetben tegyünk, hogy Jézus jelen lehessen köztünk. Csak így tudjuk megosztott tapasztalatainkkal segíteni és erősíteni testvéreinket az evangélium szerinti életben.

E közben jobban megismerjük egymást, közösen hordozzuk a másik örömeit, fájdalmait. Találkozásainkat imával zárjuk.

Péterfi Eszter, Péterné Szilasi Katalin és Bazsik László

Az ige hív mindannyiunkat minden hónap 1. és 3. hétfő estéjén a szentmise után. Az igekör csoportjai nyitottak és mindenkit szeretettel várnak. Érdeklődni lehet Péterfi Eszter peterfi.eszter.4@gmail.com, Péterné Szilasi Katalin szilask@gmail.com,  Bazsik Lászlónál (tel: 20/338-3292, e-mail: bazsikerika@gmail.com).

Ketten_Harman_imacsoportJézus mondja: “Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük (Mt 18,19-20)”.

Jézus ígéretének megfelelően a Ketten-hárman imacsoportot a Szentháromság-templom második Szentlélek szemináriumát elvégzők azzal a szándékkal indították, hogy a szemináriumon megismert, elmélyített katolikus karizmatikus közösségi lelkiséget tovább élve, egymást segítve, közösen járják a hit, a megszentelődés és a szeretet útját. Az összejöveteleken a Szentlélek indításaira figyelve spontán imákkal és gitáros énekekkel dicsőítjük a Szentháromságos Istent, magasztaljuk Őt Önmagáért, a megváltásunkért és meghívásunkért; és hálaadással terjesztjük kéréseinket szeretteinkért, a reánk bízottakért és minden emberért. Nyitottak vagyunk a Szentlélek ajándékainak (1Kor 12,1 – 13,14) elfogadására, a közbenjáró imára, nyitottak arra, hogy imádjuk Öt, hogy befogadjuk a szentírásból útmutatásait, és a tanúságtételre.

Illésy István

Az összejöveteleket – a nyár kivételével – minden páratlan hét keddjén 19 órakor tartják a Közösségi ház kisebb emeleti termében, melyre szeretettel várják mindazokat, akik a lelkiség tapasztalatai szerint készek Istent magasztalni, Hozzá közelebb kerülni. Érdeklődni Illésy Istvánnál (tel: 30/475-5787, e-mail: illesyistvan@gmail.com) lehet.

Okumenikus_csoportA Gödöllői Ökumenikus Csoport a városban vallását gyakorló keresztény gyülekezetek tagjaiból álló közösség. Hálásak vagyunk, hogy olyan helyen élünk, ahol a lelkészek, az iskolák, óvodák nyitottak egymás felé, és krisztusi szeretetben élnek együtt, Isten országát közösen építve.

A mi csoportunk is ezzel a céllal jön össze havi rendszerességgel. Együtt imádkozunk, elmélkedünk biblikus témákról, spirituális kérdésekről, de megosztjuk egymással a hétköznapok örömeit, keresztjeit is, és imában hordozzuk a szükséget szenvedőket. Többször tapasztaltuk már meg közösségünkben az ima erejét, és az összetartozás fontosságát, illetve azt, hogy Isten előtt minden ember egyformán értékes, felekezeti hovatartozástól, nemtől, életkortól, nemzetiségtől függetlenül.

Évente egyszer egy hétvégét is együtt töltünk. Ilyenkor családtagjaink, gyermekeink is csatlakoznak, így ők már abban a szellemben nőnek fel, hogy természetes számukra, nem az a fontos, hogy miben különbözünk, hanem mit tanulhatunk egymástól, mivel gazdagíthatjuk a másikat.

Néha egy-egy lelkész is megtisztel bennünket jelenlétével, ennek különösen örülünk, és reméljük, a jövőben még gyakrabban üdvözölhetjük őket köreinkben. Nagy kincs számunkra Gödöllő holland testvérvárosával, Wageningennel ápolt kapcsolat, mely tulajdonképpen a testvérvárosi kapcsolat és a mi közösségünk bölcsője is, és már huszonéves múltra tekint vissza.

Évente kétszer találkozunk holland testvéreinkkel, – egyszer Gödöllőn, egyszer Wageningenben – és éljük meg azt, hogy a krisztusi szeretet határokon, nyelven, kultúrán átívelő.

Szedmák Ági

Alkalmaikat megbeszélés szerint havi rendszerességgel vasárnap délután 3 órától tartják, a Szentháromság Plébánia Közösségi házában. Az érdeklődők Szedmák Ágnesnél (tel: 30/452-0297, e-mail: szmarkoa@gmail.com) jelentkezhetnek.

Az Öröm Olaja dicsőítő csoport 2014-től működő imacsoport.

Heti rendszerességgel jövünk össze, hogy imádatunkat dicsőítéssel fejezzük ki Urunknak, Jézusnak, Aki feltámadt, ma is él, és egyedül Ő méltó a dicséretre.

Célunk továbbá, hogy a Szentlélektől kapott karizmákat (ajándékokat) használva építsük Isten országát.

Elérhetőségünk: oromolaja@gmail.com

Facebookon

Szent_Lipot_imacsoportBennünk, keresztényekben az élet öröme a Szentlélek jelenlétének gyümölcse, ami a szerető Isten dicséretére indít minket. Minél inkább képesek vagyunk Istent dicsőíteni (az általunk vélt rosszért is), életünket állandó hálaadássá alakítani, s főként a szentmisében egyesülni Krisztussal, annál inkább találnak Isten ajándékai befogadásra, és hoznak gyümölcsöt bennünk.

Imacsoportunk 2004-ben, az egyházközségünkben szervezett Szentlélek szeminárium hatására alakult. Ezt a meghívást egy benső késztetés indította el bennünk, melyet a Szentlélek ajándékaként éltünk meg.

Csoportunknak, mint a többi egyházközségünkhöz tartozó csoportnak is, a Szentháromság templom ad otthont. Ha mód van rá, találkozásunkat szentségimádással kötjük össze. Minden együttlétünk központja a közöttünk élő Jézus Krisztus, akivel egyre mélyebb és bensőségesebb szeretetkapcsolatra törekszünk, hogy ezáltal jelenléte látható legyen mások számára is.

Összejöveteleinken közös énekléssel dicsőítjük az Urat. Lehetőség nyílik egyénileg is, saját szavainkkal áldani Őt, valamint mások fohászait is Isten elé visszük. Imáink és kéréseink mellé odatesszük csoportos és egyéni felajánlásainkat is: például böjt, ima, beteglátogatás, rászorulók lelki és anyagi segítése. A Szentírás olvasása és hallgatása is állandó része összejöveteleinknek, valamint megosztjuk egymással örömeinket és gondjainkat is. Fontosnak tartjuk a tanúságtételt, hogy növekedjünk a hitben. Az egyházközségünkben csoportként is vállalunk feladatokat: szentmiseszolgálat, stb.

Fentieken kívül sokszínű programokat szervezünk, melyeket sok csodával és szeretetben élünk meg: kirándulások, nyaralások stb., továbbá összejövünk családi és egyházi ünnepeinken is.

Csoportunkat Istentől kapott ajándékként tekintjük. Bíztatunk mindenkit, aki szükséget szenved, hogy imaszándékával keressen meg minket. A közös ima erejét már számtalanszor megtapasztaltuk Isten kegyelme által. Ezzel a szolgálattal is hasznos tagjai szeretnénk lenni egyházunknak, Isten dicsőségére és mindannyiunk javára.

Morzsányi László

Az imacsoport kéthetente, péntek esténként a szentmise után találkozik a Közösségi házban. Az imacsoport életéről és a csatlakozási lehetőségről Morzsányi Lászlót (tel: 20/770-4900) lehet keresni.

Szeretetlang_imacsoportA Szűzanya ígérete szerint: Szeplőtelen szívének diadala, melyet Fatimában megjövendölt a Szentláng által valósult meg. A Szűzanya kérése „Magyarország ne csak mások országa legyen, hanem mások engesztelő országa is.” Az engesztelő imacsoport az ima, a böjt, az engesztelés, az áldozat által Magyarok Nagyasszonyának ezen óhaját igyekszik teljesíteni. Engesztelésünket a Szeretetláng szellemében végezzük a lelkek megmentésére és megszentelésére. Jézus engesztelő áldozatához kapcsolódva igyekszünk engesztelést nyújtani Istennek saját és embertáraink bűneiért. Mindezt öt éve végezzük az OLTÁRISZENTSÉG előtt és otthon szeretettel és örömmel. Szeretetláng imáinktól a Sátán megvakul és világtalansága által a lelkek felszabadulnak a bűntől. Imáinkat minden nap felajánljuk az imadobozban lévő szándékokért is, és szeretettel kérjük, használjátok bátran ezt a lehetőséget. A családjaink és a lelkek megmentésének művében vegyünk részt minél többen ebben a bizalmas időben. Országos éves programjainkon szívesen veszünk részt. Örömteli és nagy lelki feltöltődés ezeken részt venni, kicserélni gondolatainkat a kedves imatársakkal.

Hollóssy Dezsőné Marika