Szent Hedvig királynőre emlékezünk

Július 18-án Szent Hedvig királynő emléknapján kérjük a szent asszony közbenjárását hazánkért és a békéért.
Hedvig 1373-ban született, Nagy Lajos királyunk harmadik lányaként. Atyja már 10 éves korában lengyel királynővé koronáztatta.
1385-ben férjhez ment Jagelló litván nagyherceghez. Férje megkeresztelkedett, és II. Ulászló néven lett lengyel király. Így sikerült a litvánokat megtéríteni. Mint Litvánia Istentől vezetett apostola gondoskodott az újonnan kereszténnyé vált népről: 1397-ben kollégiumot alapított litván teológusok számára Prágában. Rómában elérte, hogy a pápa, IX. Bonifác engedélyezze a krakkói egyetemen a teológiai fakultás megnyitását.
Hedvig szívén viselte a betegek, árvák, szegények, elesettek sorsát is. Kórházakat látogatott, betegeket ápolt, sokat tett a parasztság nyomorának enyhítéséért.
Hedvig első és egyetlen leánygyermeke születése után néhány héttel, alig 29 évesen halt meg Krakkóban 1399-ben. Közvetlenül halála után már szentként tisztelték. Közeli szentté avatását a lengyelek annyira biztosra vették, hogy a krakkói Wawel katedrális oltára alá temették, nem a kriptába, ahová a királyokat szokták. Előbb boldoggá avatták, majd 1997-ben II. János Pál pápa avatta szentté Krakkóban.
„Sokat vártál, Hedvig, erre az ünnepi napra. Majdnem hatszáz év múlt el halálod óta, mely fiatalon ért. Az egész nemzet szeretete övezett téged, aki a jagellói idők kezdetén állsz, te, az uralkodóház alapítója; te, a Jagelló Egyetem megújítója. Sokat vártál szentté avatásod napjára, arra a napra, amelyen az egyház ünnepélyesen kinyilvánítja, hogy az ő hagyományos méretében szent patrónája vagy Lengyelországnak, annak a Lengyelországnak, mely közreműködésed által Litvániával és Ruténfölddel egyesült; Magyarországon kívül e három nemzet köztársaságának is védőszentje vagy. […] Ez a nap legyen az örvendezés napja, és ne csak számunkra, akik ma élünk, hanem mindazok számára is, akik ezen a földön ezt nem érhették meg. Legyen ez a nap a szentekkel való közösségünk nagy napja! Gaude, mater Polonia!”
(Részlet II. János Pál pápának a szentté avatáson mondott beszédéből)
Istenünk, aki híveid élete vagy és az alázatosak dicsősége, te Szent Hedvig királynőt a hit és a szeretet buzgó terjesztőjévé tetted. Közbenjárására add, hogy az igazság és a jóság apostolai legyünk. Ámen
share