Szent Terézia Benediktára (Edith Stein) emlékezünk

Augusztus 9-én a Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta (Edith Stein) ünnepe van. Rá emlékezünk, a vértanúra, Európa társvédőszentjére, és kérjük közbenjárását. A XX. század kimagasló szentjei közé tartozik.

1891. október 12-én ortodox zsidó családban született az akkor Németországhoz tartozó Wroclawban. 1904-ben kitért a judaizmusból és ateista lett. A Göttingeni egyetemen Edmund Husserl tanítványa lett, akit asszisztensként elkísért a Freiburgi egyetemre. Itt szerzett doktorátust 1916-ban.

Noha korábban is volt kapcsolata a katolicizmussal, az átérésének közvetlen oka az volt, hogy 1921-ben elolvasta Avilai Szent Teréz misztikus önéletrajzát. Miután 1922. január 1-jén megkeresztelték, a speyeri dominikánus leányiskolában lett tanár. Itt tanított és fordított.
1934-ben belépett a karmeliták kölni rendházába és felvette a Teresa Benedicta a Cruce (Keresztről nevezett Teréz Benedikta) nevet. A növekvő náci fenyegetés miatt a rendje áthelyezte Hollandiába, az echti karmelita kolostorba. Azonban Hollandiában sem volt biztonságban. Edithet és Rosa nővérét letartóztatták és az auschwitzi koncentrációs táborba szállították, ahol 1942. augusztus 9-én megölték. Vértanúként halt meg népéért és hitéért, egészen elégő áldozatként.

1987. május 1-jén Kölnben boldoggá avatták. 1998. október 11-én II. János Pál pápa szentté avatta, és így fogalmazott: „Keresztről nevezett Teréz Benedikta nővér mindnyájunknak mondja: Ne fogadj el semmit igazságnak, ami a szeretet nélkül van. És ne fogadj el semmit szeretetnek, ami az igazság nélkül van!”

II. János Pál pápa (Sziénai Szent Katalinnal, Avilai Nagy Szent Terézzel és Szent Brigittával együtt) 1999. október 1-én Európa társvédőszentjévé nyilvánította.

Imája a mi imánk is lehet életünk minden pillanatában.

Add, Uram, hogy vakon
Járjak utadon
Mit rendeltél felőlem
Nem kutatom
Hisz Atyám vagy
Aki gyermeked
Sötét éjen át is
Hazavezeted.

Atyáink Istene, te Szent Teréz Benedikta vértanúdnak megadtad, hogy keresztre feszített Fiadat megismerje és egészen a halálig kövesse. Közbenjárásodra add, hogy Krisztust minden ember elismerje Üdvözítőjének, és általa eljusson örök színelátásodra. Ámen.

share