Megalakult a Gödöllői Kolping Család

Egyházközségünk új közösséggel bővült 2019. június 14-én, amikor 22 fővel megalakult a világ 62 országában jelen lévő katolikus mozgalomnak a részeként a  Gödöllői Kolping Család.

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket, és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás. A Kolping-családok nyitottak mindazok felé, akik hitük szerint kívánnak élni, s e hitből indíttatva részt kívánnak vállalni az időszerű társadalmi problémák megoldásában, a jövő alakításában.

Kolping Adolf mint kölni egyházmegyés katolikus pap 1849-ben indította el mozgalmát. Célja elkötelezett keresztények nevelése volt, akik képesek felelősen helytállni a családi életükben, a hivatásukban és a társadalomban. Meg volt győződve arról, hogy a társadalmi bajokat csak a keresztény elvekhez való visszatérés által lehet enyhíteni és megoldani. Szándéka szerint a kereszténységet életszerűen és bátran bele kell vinni a gyakorlati életbe.

A Kolping-mozgalom alapját a Kolping-családok képezik, a világon több, mint 8000 család működik. Az egyes Kolping-családok plébániákon szerveződnek annak érdekében, hogy a társadalomban tapasztalt problémákra helyi szinten megoldást adjanak.

Az egyes családokat Magyarországon a Magyar Kolping Szövetség fogja össze. A Kolping családok 2017 óta kizárólag egyházi jogi személy státuszban működhetnek, ezért a korábban Gödöllőn működő Gödöllői Kolping Család Egyesületnek, mint civil egyesületnek a munkája más formában, és névvel működik tovább.

A Gödöllői Kolping Család célul tűzte ki Kolping atya tanításának megfelelően a felelős keresztény fiatalok képzését, számukra programok szervezését és a családok szerepének megerősítését.

A Kolping Család programjairól a facebookon és a hirdetőtáblán lehet majd tájékozódni. További elérhetőség: godollo.kolping@gmail.com.

share