Szentségek

A SZENTSÉGEKHEZ JÁRULÁS FELTÉTELEI

KERESZTELÉS:

Legalább az egyik szülő az egyházközségben gyakorló életet éljen; házasságuk egyházilag rendezett legyen. Ebben az esetben jelentkezés a keresztelés előtt 2 hónappal, mely időszak alatt a szülőket felkészítjük a keresztség szentségének az ünneplésére, ill. lehetőség nyílik az esetleges kisebb hiányok pótlására. Amennyiben a szülők nem kötöttek szentségi házasságot (esetleg polgárit sem), vagy a vallási élet rendszeres gyakorlása hiányos, úgy hosszabb előkészítésre van szükség. Ezt mindig egyénileg beszéljük meg.

6 éves kor feletti keresztelendő esetén mindig már az elsőáldozásra készülés a feltétel, mindenki a saját plébániáján készül a beavató szentségekre. Más plébánián saját plébánosa által engedélyezett feltételekkel kereszteltetheti meg gyermekét, ha a saját plébániáján felkészült.

Az Eukarisztia vételére készülés (ELSŐÁLDOZÁS):

Legalább két évig tartó rendszeres plébániai hittan, és vasárnapi szentmisén való részvétel. Párhuzamosan a szülőkkel (és kezesekkel) is rendszeresen találkozunk, hogy a család együtt készüljön az Eukarisztia vételének ünnepére. Az elsőáldozás alsó korhatára 9 év, harmadik osztály évvége, vagy a negyedik osztály eleje.

BÉRMÁLÁS:

Az általános iskola végeztével, azaz leghamarabb 14 éves korban kezdődhet meg a készület. Ahhoz, hogy valaki a Szentlélek küldetésében Krisztus tanúságtevője legyen, a vele való kapcsolatot kell elmélyítenie, ami a rendszeres, minden vasárnapi részvétel a szentmisén, részvétel a hetenkénti hittanórákon, és részvétel a közösség életében. A bérmálkozás alsó korhatára: 17 év.

HÁZASSÁG:

Mint minden szentségnél, ennél is a személyes Krisztus-kapcsolat (a hit gyakorlása) a fontos. Legalább az egyik fél katolikus legyen. Mivel a házasság szentsége is élő Isten-kapcsolatra épül, ezért a felkészülés fél évvel a házasságkötés előtt kezdődik. Ezalatt erősítik meg hitüket, és beszéljük meg a házasság Isten által kinyilatkoztatott tartalmát. A beavató szentségekben részesült házasulandók gyónással és szentáldozással készülnek. Mindenki a saját közösségében (plébániáján) készül a házasságra, és részesül a szentségekben. Más plébánián saját plébánosa által engedélyezett feltételekkel köthet házasságot.