2024. május 19. – Pünkösd

Ünnepek:

Hétfő: Szűz Mária az Egyház Anyja

Csütörtök: A mi Urunk Jézus Krisztus, az Örök Főpap

Péntek: Szűz Mária, keresztények segítsége

Hirdetés:

  • Május a Szűzanya hónapja egyházunkban. A litániát közösen imádkozzuk minden nap itt a templomban! Hétfőn és kedden a reggeli szentmisék után, a többi napon az esti szentmisék után!
  • Pünkösdhétfőn templomunkban délelőtt 9 órakor és este 6 órakor lesz szentmise! A litánia az esti szentmise után lesz!
  • Egyházközségi zarándoklatot szervezünk Bodajkra a Segítő szűz Mária kegyhelyére május 25- én! A busz reggel 7 órakor fog indulni a templom mellől! Bővebb információ és jelentkezés Fábián Ildikónál és Morzsányiné Ibolyánál!
  • Templomunkban látogatható a Meg nem született gyermek szobra! A szobor a gyógyulás lehetőségét hordozza mindazoknak, akik átélték ennek az élethelyzetnek minden fájdalmát! A szobor ittléte alatt szervezünk közös imádságokat kérve Istentől a gyógyulást, valamint arra is lehetőség lesz, hogy bárki a szentmisék előtt vagy után egyénileg imádkozzon Istenhez! Éljünk a lehetőséggel!
  • Jövő szombaton az esti szentmise után tanúságtétel lesz templomunkban kapcsolódva a „Meg nem született gyermek” szobrához! Szeretettel várunk mindenkit!
  • Plébániánk Szeretetláng közössége zarándoklatot szervez Mátraverebély- Szentkútra június 8- ra. Részletek a kihelyezett plakáton!
  • Egyházközségünk majálisa június 1-én lesz a Dányi tónál! Jelentkezés a kiküldött linken vagy a sekrestyében! Akinek gond az utazás, az is jelentkezzen nyugodtan, megoldjuk!
  • A váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola az idei évben is indít hitéleti képzéseket! Részletek a plakáton!
  • Jövő vasárnap lesz templomunk búcsúünnepe! Az ünnephez kapcsolódóan a délelőtti szentmisék után az udvaron bemutatkoznak plébániánk közösségei. Lehetőség ez mindannyiunk számára, hogy megismerve őket szorosabban kapcsolódhassunk Krisztushoz és a közösséghez!
share