2023. november 26. Krisztus, a mindenség királyának ünnepe

Krisztus király vasárnapján búcsúztunk az egyházi évtől és hálával jöttünk Isten elé. A valaha élt legfurcsább királyt ünnepeltük, aki semmiben sem hasonlít a földi királyokhoz. Ő nem osztogat parancsokat, nem félemlíti meg a népét, nem sorakoztatja fel a seregét és fegyvereit, hogy minél nagyobb hatalmat szerezzen magának. Ő a benne hívő lelkek királya, aki békét hoz az emberek szívébe, átformálja és átalakítja őket az ő sajátos fegyvereivel, az Igével, ami Isten szájából származik.
Ebben a szentmisében Szent Máté evangéliumát hallhattuk, amelyben Jézus az irgalmasság cselekedeteiről tanít. Pici atya felhívta a figyelmet, hogy nem elegendőek a vallásos cselekedetek, a szentmise, a gyónás, az áldozás. Jézus világosan megmondja, mit kell tenned. Nem azt kérdi, mennyit imádkoztál. Ez fontos, és ez mind hozzásegít, hogy Krisztus tanítása szerint éljünk, de a mérce pontosan az, ami ebben az evangéliumban elhangzik. Az életeddel mutasd meg, hogy Krisztus a Te királyod!
Ezen az estén történt meg a házaspárok megáldása, hiszen a házasságban folyamatosan lehetőségünk van az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlására. A mise végén mi, házaspárok felálltunk, egymás felé fordultunk, és hálát adtunk Istennek a társunkért a következőképpen: „Köszönöm Istenem, hogy őt adtad nekem, hogy ő az enyém, hogy nem fogyott el szeretete, és köszönöm a gondot, amit azért adtál, hogy együtt megoldjuk és ezáltal növekedjünk.” Ezek után újra megesküdtünk, hogy nem hagyjuk el házastársunkat, hogy mellette maradunk jóban, rosszban, és hogy a gyerekeinket és unokáinkat istenfélő, Krisztusban hívő emberekké neveljük. Ezt követte a jubiláns házasok megáldása, akik egy emléklapot is átvehettek, hogy megőrizzék ennek az estének az emlékét.
Hálásan köszönjük Istennek és plébánosunknak ezt a lehetőséget, mely nagyon megható volt, és sokaknak könnyet csalt a szemébe!
Az emléklapot a Gödöllői Kolping tagjai készítették, köszönet érte!
✍️Simon Erika
share