2024. május 26. – Szentháromság vasárnapja

Ünnepek:

Szombat: Szent Jusztinusz vértanú

Hirdetés:

  • Május a Szűzanya hónapja egyházunkban. A litániát közösen imádkozzuk minden nap itt a templomban! Hétfőn és kedden a reggeli szentmisék után, a többi napon az esti szentmisék után!
  • Templomunkban látogatható a Meg nem született gyermek szobra! A szobor a gyógyulás lehetőségét hordozza mindazoknak, akik átélték ennek az élethelyzetnek minden fájdalmát! A szobor csütörtökig lesz templomunkban!
  • Plébániánk Szeretetláng közössége zarándoklatot szervez Mátraverebély- Szentkútra június 8- ra. Részletek a kihelyezett plakáton!
  • Egyházközségünk majálisa június 1-én lesz a Dányi tónál! Jelentkezés a kiküldött linken vagy a sekrestyében! A horgászverseny reggel 6 órakor kezdődik! Aki nem szeretne horgászni 10 órától érkezzen a tó zsámboki oldalára! A közös szentmise délben fog kezdődni! Aki tud kérjük egy kis süteménnyel járuljon hozzá a közös együttléthez!
  • Jövő szombaton elsőszombati imádság lesz a kápolnában délután 5 órától!
  • A váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola az idei évben is indít hitéleti képzéseket! Részletek a plakáton!
  • Ma van egyházunkban a gyermekek világnapja! Ferenc pápa üzenete elolvasható a honlapunkon!
  • Jövő vasárnap Úrnapja! A 9 órai szentmise után körmenetet tartunk a templom körül, hogy megmutassuk a világnak Krisztus velünk él! Hívjuk a kisebb gyermekeket, hogy a körmenet alatt virágszórással köszöntsék Jézust! Kérjük, aki tud hozzon virágszirmot erre az alkalomra! A szirmokat egész héten el lehet hozni az irodai előtti folyosóra!
  • Jövő vasárnap nem lesz fél 11kor szentmise! Biztatunk mindenkit, hogy a 9 órai szentmisére és a körmenetre jöjjenek! A többi szentmise időpontja változatlan a hétvégén!
  • A Váci Egyházmegye a nyár folyamán fiúknak és lányoknak is szervez külön tábort, ahol elmélyíthetik hitüket! Részletek és jelentkezés a kihelyezett plakáton!
share