Lelkinap – 2024. március 23.

A nagyböjt utolsó szombatján délelőtt lelkinapon készülhettünk a Nagyhétre és a húsvét megünneplésére – a nap szentségimádással kezdődött. Ezután Lajos atya Krisztus áldozatáról beszélt, ebből néhány gondolat:
– Krisztus kereszthalála által az Isten kiengesztelte önmagát.
– A szenvedésen keresztül jobb emberek lehetünk. Vannak szenvedések, mint pl. a háborúk vagy a természeti katasztrófák, amelyeknél nem értjük, mit akar ezzel az Isten, és nincs is rá jó válaszunk. Ellenben vannak olyan szenvedések is, amelyeket mi okozunk embertársainknak. Ilyenkor nézzük meg, az Isten hogyan viszonyul ezekhez: mint a szülő a gyermekéhez.
– Ahogy az emberi dolgokról gondolkodunk, úgy az Istenről is.
– Soha nincs olyan, hogy kívülről megérteni a szenvedést. Csak belülről lehet megérteni, mert az lényünk legmélyén érint.
– Jób könyve: Jób az egyetlen ember, akiről a Szentírás kimondja, hogy bűn nélküli. A szenvedés láttán egyet tudunk tenni: kiáltani. Felelősségünk, hogy tegyünk valamit, hogy csökkenteni tudjuk a szenvedést.
– Jézus életében látjuk az összes szenvedést.
– Isten mint teremtő erő van jelen az emberekben. Ő maga is szenved benne.
– Csak akkor tud béke megteremtődni lényünk legmélyén, ha a Teremtőnkkel szoros, szétválaszthatatlan kapcsolatban vagyunk.

Ezek után Erik a mi saját áldozatunkat mutatta be egészen sajátos szempontból. Istenkapcsolatunkban fontosak az áldozatok, hiszen azok a Vele való közelséget építik.
Az Újszövetségben 12 helyen jelenik meg a mi saját áldozatunkra való utalás, Erik ezeket ismertette meg velünk:
1. odaszánás /Róm 12/
2. önfeláldozás /1Kor 12/
3. dicsőítés
4. megvallás /Zsid 13, 15/
5. jótékonyság /Zsid 13, 16/
6. adakozás
7. Isten embereinek segítése /Fil 4, 11/
8. megbocsátás és elengedés /Mt/
9. engedelmesség /Sám/
10. Isten szeretetének áldozata /Mt 12/
11. töredelmes lélek /51. zsoltár/
12. imádság /140. zsoltár/

Az Istennel való kapcsolatra valóban ilyen sok lehetőségünk adódik! Fontos, hogy amivel odalépek Hozzá, azt hittel tudjam tenni és soha ne kényszerből!

A tanítások után egy gyönyörű keresztúton kísérhettük végig Jézust.
Hálásan köszönjük az atyáknak a felkészülést, a sok tartalmas útravalót, amivel elláttak minket, hogy felkészült lélekkel nézhessünk a szent három nap elébe! Istennek legyen hála!
✍Simon Erika
share