Ökumenikus imahét 2023. január 18-25-ig

A keresztények egységének imahetére idén a napi szövegeket és az imahét mottóját (Iz 1,17: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra”) az egyesült államokbeli minnesotai közösség írta. Sajátos témájuk a rasszizmus, amellyel azon a vidéken küzdenek, viszont ehhez hasonló ellentétekkel, előítéletekkel mindenhol találkozhatunk a világban, elég hazánkban csak a cigányságra vagy akár a felekezetek közti ellentétekre gondolnunk, de legszűkebb környezetünkben, egyházközségünkben, szomszédságunkban vagy saját családunkban is fellelhetjük ennek nyomait.
Ennek az imahétnek a megnyitó eseménye templomunkban egy református igehirdetéssel kezdődött – a szertartást a Filia zenekar kísérte zenei szolgálatával. Január elsejére Anyaszentegyházunk a békéért való imádságot hirdetett meg, de ez a jelen pillanatban mindennapi feladatunk. Ezzel összhangban egy gyönyörű dallal zárta az estét a Filia: „Hintsd a béke magvát szerteszét!” Utána a közösségi házban szeretetvendégségre vártuk az egybegyűlteket.
A hét minden estéjén betekintést nyerhettünk az evangélikus, a baptista és a görögkatolikus felekezet istentiszteletébe is, amelyek városunk különböző templomaiban zajlottak. Ezeken az estéken örömmel láttam, hogy mindenhova szép számban jöttek a keresztény hívek. Jó volt ott üdvözölni a felekezeteket képviselő tiszteleteseket, atyákat, lelkészeket is. Érdekes volt megfigyelni és összegyűjteni azokat az értékeket, amelyekkel mindannyian gazdagodhatunk, pl. a szép énekeket, a különleges egyéni imádságokat, könyörgéseket, a sokféle köszöntést, amikor a templomból távozva kezet fogtunk a különböző felekezetek képviselőivel. A prédikációkban az igehirdetők felhívták a figyelmet arra, hogy azt kell hangsúlyozni és kiemelni, ami összeköt minket. Egy fontos gondolatot emelnék ki a sok értékes prédikációból: ne áltassuk magunkat, hogy milyen jó keresztények vagyunk, mert összegyűltünk itt az ökumenikus imahéten, hanem figyeljünk az idők jeleire, és amikor kimegyünk a templomból, éljük az evangéliumot, mert ez a hét különben csak egy szép élmény marad!

🖊: Simon Erika

share