Új VAGYOK ITT

– és keresem a helyem az Életben –

MISEREND

Miserend az egyházközségünkben


Élő közvetítés

powered by shoeshine.hu

Isten hozott

Ha egyedül érzed magad, vagy családod a világban akkor bátran felkeresheted az egyházközségünkben működő számtalan közösség egyikét. Hiszen működik baba-mama klub, ifjúsági közösségek, fiatal házasok és régebb fiatal házasok, idősebbek közössége, bibliakör.
Minden évben indul olyan csoport is (katekumen) amelyben elsősorban a szentségek vételére (keresztség, elsőáldozás, bérmálás) készítenek fel, illetve hitünk elmélyítését szolgálják.

Közösségek bemutatkozásáról itt olvashatsz részletesen.

JÓ TUDNI!

A plébániahivatal a Szentháromság-templom épületében működik, bejárata az Ambrus Zoltán köz felől nyílik.

Hivatali órák:
hétfő                    14-17.30
kedd                     9-12
szerda                  9-12
péntek                 14-17.30

Csütörtökön, szombaton és vasárnap nincs hivatal.
Telefon a hivatali órák alatt: 28/420-528.
Hivatalvezető: Máthé László 30/423-3496.

VÁLTOZÁS A PLÉBÁNIAHIVATAL ÜGYELETI RENDJÉBEN

A plébániahivatal  ügyeletet tart a következő napokon:

hétfő és péntek                   14- 16 óráig

kedd és szerda                       9-11 óráig.

A plébániairoda telefonszáma: 06 28 420 528

 


HIRDETÉSEK:

Pünkösdvasárnap, 2020. május 31.

Pünkösdhétfőn, Szűz Mária, az Egyház Anyjának emléknapján 9 órakor és 18 órakor lesz szentmise templomunkban.


Június 4-én (csütörtökön) a mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök Főpap ünnepét üljük. Ezen a napon, a Nemzeti Összetartozás Napján emlékezünk a Trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulójára. Ezen a napon különös szeretettel könyörögjünk nemzetünk lelki megújulásáért.


A héten elsőpéntek, újra felkereshetjük a betegeket, a megszokott időben fogunk menni hozzájuk.


Jövő vasárnap, Szentháromság vasárnapján, ünnepeljük templomunk búcsúnapját. Ezen a napon, aki a megszentelő kegyelem állapotában szentáldozáshoz járul és imádkozik a Szentatya szándékára (Hiszekegy, Miatyánk) teljes búcsút nyerhet önmaga, vagy egy tisztítótűzben szenvedő lélek javára. Éljünk ezzel a kegyelmi lehetőséggel.


A járványügyi szabályokat szigorúan be kell tartani. A templomban, így a gyóntató helyiségben is, kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk, vagy sál viselése. Ennek hiányában nem lehetséges elvégezni a szentgyónást. A gyóntató helyiségek előtti előtérben csak egy ember tartózkodhat, a többiek a lépcsőn, illetve a folyóson várakozzanak. A maszkot vagy sálat a szentmise alatt végig kötelező viselni, kivételt képez a miséző pap és a kántor, illetve a felolvasáskor a felolvasó. A templomba való belépéskor és az áldozás előtt kötelező a kezek fertőtlenítése, erről mindenkinek magának kell gondoskodnia. A liturgikus alkalmak alatt is kötelező megtartani a védőtávolságot (1,5m), a padokban csak az egy háztartásban élők ülhetnek közvetlenül egymás mellett. A békeköszöntés továbbra is meghajlással történik. A szentmise alatt nincs perselyezés, erre a szentmisét követően van lehetőség. A szentmisék után tilos a folyosón csoportosulni! Beszélgetni csak az udvaron lehetséges, a már sokszor említett, védőtávolság megtartásával.


A babaszoba továbbra sem használható!!!


A Szentháromság-templomban évközi miserendet tartunk, a blahai kápolnában egyelőre nincs szentmise. 


Egyházi hozzájárulást és más adományokat egyházközségünk számlájára lehet befizetni. A számlaszámot oldalunkon találják.

Továbbra is kérjük szíves adományaikat az Afréka Alapítvány javára.
AFRÉKA Nemzetközi Humanitárius Alapítvány (AFRÉKA International Humanitarian Foundation) számlaszáma:
Afréka Alapítvány 10101346-27099400-01004002
IBAN: HU66
SWIFT kód: BUDAHUHB
https://www.magyarkurir.hu/hirek/afreka-uzenete-nigeriabol-nem-csak-etelt-remenyt-is-adunk-az-embereknek


HÍREKEgyházadó és az SZJA 1 százaléka

Az éves önkéntes egyházi hozzájárulás  befizetése átutalással is történhet.

Az átutalás címzettje és számlaszáma:

Római Katolikus Egyházközség      

10700196-49270400-51100005 CIB Bank


Személyi jövedelemadónk kétszer 1 százalékával magunk rendelkezünk, egyiket egyházunknak, másikat civil társadalmi szervezetnek adhatjuk.

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.


NEPOMUKI SZENT JÁNOS
ISKOLA ALAPÍTVÁNY
2100 Gödöllő, Szent Imre u. 15/a
Adószám: 19185387-1-13
Számlaszám: 10700196-69791839-51100005
Ez történt

29
aug

Fiatal házas csoport

Fiatal házas csoport Önálló csoportként második évünket zártuk a fiatal házasokkal. Ebben az évben Zoli...

Read More
29
aug

Hittantáborok 2019-ben

Napközis tábor 2019. június A csengő elhallgatott a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában június 14-én,...

Read More

SZERETSZ ÉNEKELNI? HANGSZEREN JÁTSZOL?

A Filia Ifjúsági Kórus jó hangú fiatalok jelentkezését várja soraiba!

Események